ΦΕΚ 211/Τεύχος Α/20.12.2023 (Ν.5078/2023) με τίτλο: Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.

Συνέχισε να διαβάζεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/408939/30-8-2023 e-ΕΦΚΑ με τίτλο “Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους ασφαλισμένους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και σε εργοδότες του δημοσίου τομέα. Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ. Διαχείριση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017.Επιστροφή εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης που καταβλήθηκαν αχρεωστητα έως 31/12/2016 στο δημόσιο και από 1/1/2017 έως 31/12/2019 στον e-ΕΦΚΑ..”

Συνέχισε να διαβάζεις

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 246813/17-5-2023 e-ΕΦΚΑ με τίτλο “Οδηγίες προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, για τη διαχείριση μεταβολών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ της Επικουρικής Ασφάλισης των Μισθωτών Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4756/2020, για μισθολογικές περιόδους από 01/01/2020 έως 30/09/2022.”

Συνέχισε να διαβάζεις

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 180696/10-4-2023 e-ΕΦΚΑ με τίτλο “Έναρξη λειτουργίας νέας ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εργατικών εισφορών περιόδου 2019 – 2020 σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς απασχοληθέντων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και σε πρόσωπα υπαγόμενα στις διατάξεις παρ. 9, του άρθρου 39, του ν.4387/2016”

Συνέχισε να διαβάζεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/93772/23-2-2023 e-ΕΦΚΑ με τίτλο «Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου»

Συνέχισε να διαβάζεις

Εγκύκλιος 10/67184/9-2-2023 e-ΕΦΚΑ: “Αναπροσαρμογή, από 01.01.2023:του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν),των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e – Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. εμμίσθων Δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών, των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του e – Ε.Φ.Κ.Α. εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών, και των ποσών ασφαλιστικών εισφορών για Τίτλους Κτήσης”

Συνέχισε να διαβάζεις