ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/408939/30-8-2023 e-ΕΦΚΑ με τίτλο “Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους ασφαλισμένους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και σε εργοδότες του δημοσίου τομέα. Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ. Διαχείριση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017.Επιστροφή εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης που καταβλήθηκαν αχρεωστητα έως 31/12/2016 στο δημόσιο και από 1/1/2017 έως 31/12/2019 στον e-ΕΦΚΑ..”

Συνέχισε να διαβάζεις

ΦΕΚ 4400/Τεύχος Β/07.07.2023 – ΚΥΑ οικ. 64002/06.07.2023 με τίτλο “Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.”

Συνέχισε να διαβάζεις

ΦΕΚ 4005/Τεύχος Β/22-6-2023 με τίτλο “Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.”

Συνέχισε να διαβάζεις

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 246813/17-5-2023 e-ΕΦΚΑ με τίτλο “Οδηγίες προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, για τη διαχείριση μεταβολών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ της Επικουρικής Ασφάλισης των Μισθωτών Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4756/2020, για μισθολογικές περιόδους από 01/01/2020 έως 30/09/2022.”

Συνέχισε να διαβάζεις

ΦΕΚ 3321/Τεύχος Β/18-5-2023 με τίτλο “Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.”

Συνέχισε να διαβάζεις