Θεματική Ενότητα:
Νέο Μισθολόγιο Δημοσίου από 01-01-2024

Ομιλήτρια: Βάσια Γαλάτη

Πατήστε ΕΔΩ και δείτε το υλικό της παρουσίασης

Θεματική Ενότητα:
Εφαρμογές Μισθοδοσίας αναφορικά με το Νέο Μισθολόγιο Δημοσίου

Ομιλήτρια: Βασιλική Μουτζούρη

Πατήστε ΕΔΩ και δείτε το υλικό της παρουσίασης

Θεματική Ενότητα:
ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ
Ομιλήτρια: Βάσω Μπατάλη

Πατήστε ΕΔΩ και δείτε το υλικό της παρουσίασης

Θεματική Ενότητα:
Οικονομικά Στοιχεία ΔΑΥΚ

Ομιλήτρια: Βάσω Μπατάλη

Πατήστε ΕΔΩ και δείτε το υλικό της παρουσίασης

Θεματική Ενότητα:
Διοικητικά Στοιχεία ΔΑΥΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Παπαναστασίου

Πατήστε ΕΔΩ και δείτε το υλικό της παρουσίασης

Θεματική Ενότητα:
Έλεγχοι Μισθοδοσίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ομιλητής: Βασίλειος Καραμάνης

Πατήστε ΕΔΩ και δείτε το υλικό της παρουσίασης

Θεματική Ενότητα:
Άδειες Προσωπικού & Μισθοδοσία – Σύστημα Ανταμοιβής Υπαλλήλων
Ομιλήτρια: Ανδρομάχη Πατσιαβούρα

Πατήστε ΕΔΩ και δείτε το υλικό της παρουσίασης