ΦΕΚ 3061/Τεύχος Β/29.05.2024 με τίτλο: Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα.

Συνέχισε να διαβάζεις

ΦΕΚ 3060/Τεύχος Β/29.05.2024 με τίτλο: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα

Συνέχισε να διαβάζεις

Γενικό έγγραφο οικ. 638395/30.04.2024 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ με τίτλο: Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009.

Συνέχισε να διαβάζεις

Γενικό έγγραφο 426839/21.03.2024 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος/αναπηρίας: α) κατάργηση του ελέγχου των αποδοχών/εισοδήματος εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, β) αξιοποίηση του χρόνου εργασίας/αυτοαπασχόλησης.

Συνέχισε να διαβάζεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ. 2/3206/ΔΕΠ/23.01.2024 ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με τίτλο: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36 και39 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δ΄ του ν.5079/2023 (Α΄ 215) “Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

Συνέχισε να διαβάζεις

ΦΕΚ 7031/Τεύχος Β/13-12-2023 με τίτλο: Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Μισθοδοσίας-ΠΣΕΜ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συνέχισε να διαβάζεις